Điều chế liên quan đến nhóm halogen

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Điều chế liên quan đến nhóm halogen, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Điều chế liên quan đến nhóm halogen:
Bài 28: Viết 5 phương trình phản ứng điều chế clo trong phòng thí nghiệm. Bài 29: Viết phương trình phản ứng điều chế clo trong công nghiệp. Bài 30: Người ta điều chế I2 bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn NaI và MnO2. Viết phương trình phản ứng và nêu vai trò của các chất trong phản ứng.
Bài 31: Người ta điều chế Br2 bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn KBr và MnO2. Cho biết vai trò của các chất trong phản ứng. Bài 32: Người ta có thể điều chế khí clo bằng cách đun nóng hỗn hợp các chất có công thức: KHSO4, KCl, MnO2. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế clo bằng phương pháp này và cho biết vai trò của từng chất trong phản ứng. Bài 33: Cho các chất sau: kali clorua, canxi clorua, mangan đioxit, axit sunfuric đậm đặc. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế hiđro clorua và clo.
Bài 34: Nêu phương pháp sunfat và phương pháp tổng hợp điều chế axit clohiđric. Hướng dẫn giải Phương pháp sunfat; Phương pháp tổng hợp: Hòa tan khí HCl vào nước cất sẽ được dung dịch axit clohiđric. Bài 35: Có các chất sau: axit sunfuric, nước, kali clorua rắn. Hãy viết phương trình phản ứng điều chế axit clohiđric. Hướng dẫn giải: Hòa tan khí HCl vào nước cất sẽ được dung dịch axit clohiđric. Bài 36: Viết phương trình phản ứng điều chế Cl2, HCl trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp.
Bài 37: Tại sao khi điều chế HCl ta phải dùng NaCl rắn và H2SO4 đậm đặc? Dùng NaCl rắn và H2SO4 đậm đặc để hiđro clorua sinh ra không hòa tan trong nước. Bài 38: Tại sao điều chế được nước clo mà không điều chế được nước flo? Hướng dẫn giải Vì flo cháy mãnh liệt khi tiếp xúc với nước. Bài 39: Viết phương trình phản ứng điều chế KCl bằng một phản ứng hóa hợp, một phản ứng phân hủy, một phản ứng trao đổi và một phản ứng thế.
Bài 40: Trình bày phương pháp công nghiệp sản xuất flo, brom, iot. Hướng dẫn giải – Phương pháp sản xuất flo trong công nghiệp: Vì flo có tính oxi hóa mạnh nhất nên phương pháp duy nhất để điều chế flo là dùng dòng điện để oxi hóa ion F trong florua nóng chảy (phương pháp điện phân). Trong công nghiệp, người ta điện phân hỗn hợp chất lỏng KF và HF (t 70°C) Phương pháp sản xuất brom trong công nghiệp: Nguồn chính để điều chế brom là nước biển. Sau khi đã lấy muối ăn (NaCl) khỏi nước biển, phần còn lại có chứa nhiều muối bromua của natri và kali. Để thu được brom, người ta cho khí clo sục qua dung dịch bromua. Phương pháp sản xuất iot trong công nghiệp: Để điều chế iot, người ta phơi khô rong biển, đốt thành tro, ngâm tro trong nước, gạn lấy dung dịch đem cô cho đến khi phần lớn muối clorua và sunfat lắng xuống, còn lại muối iotua ở lại trong dung dịch. Sục khí clo hoặc dung dịch brom vào dung dịch để oxi hóa ion I- thành I2 hoặc cho muối iotua tác dụng với H2SO4 đặc.
Bài 41: Tại sao có thể điều chế Cl2, Br2, I2 bằng cách cho hỗn hợp dung dịch H2SO4 đặc và MnO2 tác dụng với muối clorua, bromua, iotua nhưng không thể áp dụng phương pháp này điều chế F2? Có thể điều chế ra bằng cách nào? Hướng dẫn giải H2SO4 đặc tác dụng với muối clorua, bromua, iotua tạo ra HCl, HBr, HI. Các chất này bị MnO2 oxi hóa thành Cl, Br, I. Nhưng không thể áp dụng phương pháp này điều chế F2 vì F2 có tính oxi hóa mạnh nhất nên phương pháp duy nhất để điều chế flo là điện phân hỗn hợp chất lỏng KF và HF (t 70°C). Bài 42: Tại sao điều chế khí HCl, HF bằng phương pháp sunfat, còn HBr, HI thì không. Điều chế HBr, HI bằng cách nào? Hướng dẫn giải: HBr, HI không thể điều chế bằng phương pháp sunfat vì 2 axit này có tính khử mạnh sẽ phản ứng với H2SO4 đặc. Để điều chế HBr, người ta thủy phân photpho tribromua. Để điều chế HI, người ta thủy phân photpho triiotua. Bài 43: Viết phương trình phản ứng điều chế I2 bằng cách dùng NaHSO4 khử NaIO3.
Bài 44: Điều chế I2 bằng cách cho dung dịch H2SO4 đặc tác dụng với hỗn hợp NaI và MnO2. Bài 45: Từ đá vôi, muối ăn, nước, Fe, Cu. Viết phương trình phản ứng điều chế hiđro clorua, clo, nước Gia-ven, clorua vôi, sắt (II) clorua, sắt (III) clorua, đồng (II) clorua. Bài 46: Chỉ từ dung dịch KCl, hãy viết phương trình phản ứng điều chế các chất sau: kali hiđroxit, clo, axit clohiđric, kali hipoclorit, kali clorat. Bài 47: Muối ăn không những có tầm quan trọng trong đời sống hằng ngày của con người mà còn là nguyên liệu để sản xuất natri hiđroxit, clo, axit clohiđric. Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng để điều chế.