Tính số hạt trong nguyên tử, tìm số khối

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tính số hạt trong nguyên tử, tìm số khối, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Tính số hạt trong nguyên tử, tìm số khối:
Hạt cơ bản trong nguyên tử là proton, electron, nơtron. Hạt cơ bản trong hạt nhân là proton và nơtron. Proton mang điện tích dương, electron mang điện tích âm, nơtron không mang điện. Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử là P + E + N = 2P + N. Tổng số hạt cơ bản trong hạt nhân là P + N = A. Trong nguyên tử, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là (P + E) – N = 2P – N. Trong hạt nhân, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là N – P. Kí hiệu nguyên tử X là X, trong đó X là kí hiệu hóa học, Z là số hiệu nguyên tử, A là số khối. Số đơn vị điện tích hạt nhân là Z. Điện tích hạt nhân là Z. Đối với những nguyên tử có tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử.
Bài 1: Cho các nguyên tử có kí hiệu sau: Ar, K, Br. Hãy xác định số proton, số nơtron, số electron và điện tích hạt nhân nguyên tử của chúng. Hướng dẫn giải Ar có 18p, 22n, 18e, điện tích hạt nhân = 18 K có 19p, 20n, 19e, điện tích hạt nhân = 19 Br có 35p, 46n, 35e, điện tích hạt nhân = 35 Bài 2: Viết kí hiệu của nguyên tử X theo các trường hợp sau: a) có 15e, 16n. b) tổng số hạt p và n bằng 35, hiệu số hạt n và p bằng 1. c) có tổng số hạt trong nguyên tử là 40, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12.
Bài 3: Nguyên tử của một nguyên tố X có cấu tạo bởi 114 hạt cơ bản. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 26 hạt. Xác định số khối của X. Bài 4: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng các loại hạt là 82, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Tìm số khối của X. Bài 5: Tổng số hạt mang điện trong nguyên tử X là 18. Nguyên tử X có tổng số hạt mang điện bằng gấp đôi số hạt không mang điện. Hãy viết kí hiệu nguyên tử X. Bài 6: Tổng số hạt p, e, n trong nguyên tử X là 156. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 32. Tìm số hạt p, e, n, số khối của X.
Bài 21: Cho biết nguyên tử của nguyên tố R có tổng số hạt là 58, số khối của nguyên tử nhỏ hơn 40. Hãy xác định số p, n, e trong nguyên tử R. Hướng dẫn giải Vậy R có 19p, 19e, 20n. Bài 22: Xác định cấu tạo hạt (tìm số e, số p, số n) và viết kí hiệu nguyên tử trong các trường hợp sau, biết: a) Tổng số hạt cơ bản là 95, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 25 hạt. b) Tổng số hạt cơ bản là 40, số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện dương là 1 hạt. c) Tổng số hạt cơ bản là 36, số hạt mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. d) Tổng số hạt cơ bản là 52, số hạt không mang điện bằng 1,06 lần số hạt mang điện âm. e) Tổng số hạt cơ bản là 49, số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện.