Nêu hiện tượng, giải thích hiện tượng liên quan đến nhóm halogen

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Nêu hiện tượng, giải thích hiện tượng liên quan đến nhóm halogen, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Nêu hiện tượng, giải thích hiện tượng liên quan đến nhóm halogen:
Những hiện tượng thường gặp trong chương 5: + Dung dịch AgNO3 tạo kết tủa trắng với muối clorua, axit HCl; tạo kết tủa vàng nhạt với muối bromua, axit HBr; tạo kết tủa vàng đậm với muối iotua, axit HI; không có hiện tượng với muối florua, axit HF. Axit HF ăn mòn thủy tinh. Khí clo ẩm, nước Giaven, clorua vôi có tính tẩy màu. + Khí clo ẩm làm quì tím hóa đỏ sau đó mất màu. I2 kết hợp với hồ tinh bột tạo thành dung dịch màu xanh tím. AgCl, AgBr để ngoài ánh sáng bị hóa đen. Sục khí clo vào dung dịch muối bromua, lúc đầu Cl2 đẩy Br2 ra sau đó Cl2 dư phản ứng với Br2. Sục khí clo vào dung dịch muối iotua, lúc đầu Cl2 đẩy I2 ra sau đó Cl2 dư phản ứng với I2.
Bài 1: Dẫn khí clo vào nước, nhúng giấy quì tím vào. Nếu để lâu ngoài không khí rồi mới nhúng giấy quì vào thì hiện tượng thế nào? Hướng dẫn giải: Nếu nhúng giấy quì tím vào thì lúc đầu thấy quì tím hóa đỏ (do tác nhân HCl) nhưng ngay sau đó bị mất màu (do tác nhân HClO). Nếu để lâu ngoài không khí thì do đó nếu nhúng giấy quì tím vào thì quì tím hóa đỏ nhưng không bị mất màu. Bài 2: Đốt Na rồi đưa vào bình chứa khí clo. Hướng dẫn giải Na cháy trong khí clo với ngọn lửa sáng Bài 3: Đốt Fe rồi đưa vào bình chứa khí clo. Hướng dẫn giải Fe nung đỏ cháy trong khí clo tạo thành khói màu nâu.
Bài 4: Để điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch kali florua trong hiđro florua lỏng đã được làm sạch nước. Vì sao phải tránh sự có mặt của nước? Hướng dẫn giải Trong công nghiệp, người ta điện phân hỗn hợp chất lỏng KF và HF đã được làm sạch nước vì F2 tác dụng rất mãnh liệt với nước Phương trình điện phân. Bài 5: Vì sao không thể điều chế flo từ florua bằng phản ứng của florua với chất oxi hóa mà phải dùng phương pháp điện phân nóng chảy? Hướng dẫn giải Vì flo có tính oxi hóa mạnh nhất nên phương pháp duy nhất để điều chế flo là dùng dòng điện để oxi hóa ion F trong florua nóng chảy (phương pháp điện phân). Trong công nghiệp, người ta điện phân hỗn hợp chất lỏng KF và HF (t 70°C).
Bài 6: Sục khí lưu huỳnh đioxit dư vào dung dịch nước brom, đem dung dịch thu được để lâu trong không khí. Hướng dẫn giải Khi sục khí SO2 vào dung dịch nước brom thì màu vàng nâu của nước brom dần trở nên trong suốt. Nếu đem dung dịch thu được để lâu trong không khí thì dung dịch lại có màu vàng nâu. Bài 7: Nhỏ ít giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch NaCl2 gạn bỏ nước lọc, đưa ra ánh sáng, đặt mảnh giấy quì tím ẩm trên miệng ống nghiệm. Hướng dẫn giải Nhỏ ít giọt dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch NaCl2 thấy xuất hiện kết tủa màu trắng. Sau khi gạn bỏ nước lọc, đưa kết tủa ra ánh sáng, đặt mảnh giấy quì tím ẩm trên miệng ống nghiệm thì thấy xuất hiện chất rắn màu đen (Ag) và giấy quì tím hóa đỏ rồi bị mất màu.
Bài 8: Tại sao không dùng bình thủy tinh đựng axit HF? Hướng dẫn giải Không dùng bình thủy tinh để đựng axit HF vì HF ăn mòn thủy tinh. Trong thực tế, người ta đựng axit HF trong các chai lọ bằng chất dẻo. Bài 9: Cho khí clo qua dung dịch NaBr thấy dung dịch có màu vàng, tiếp tục cho khí clo đi qua thì màu vàng biến mất. Thử giấy quì tím với dung dịch sau thí nghiệm thấy qui hóa đỏ. Hãy giải thích? Hướng dẫn giải Cho khí clo qua dung dịch NaBr thấy dung dịch có màu vàng do clo đấy brom ra khỏi muối. Nếu tiếp tục cho khí clo đi qua thì màu vàng biến mất vì Cl2 tiếp tục phản ứng với Br2 tạo ra dung dịch trong suốt. Dung dịch sau thí nghiệm chứa 2 axit mạnh nên làm quì tím hóa đỏ.
Bài 10: Dung dịch HBr không màu, để lâu trong không khí. Hướng dẫn giải Dung dịch HBr không màu, để lâu trong không khí thì dung dịch có màu vàng nâu vì HBr bị oxi hóa bởi oxi không khí Bài 11: Khi hòa tan cho vào nước ta thu được nước clo có màu vàng nhạt. Khi đó 1 phần cho tác dụng với nước. Vậy nước clo có chứa những chất gì? Hướng dẫn giải Nước clo chứa axit clohiđric, axit hipoclorơ, clo hòa tan và nước. Bài 12: Nước clo hoặc khí clo ẩm có tính tẩy trắng còn khí clo khô thì không. Vì sao? Hướng dẫn giải Nước clo hoặc khí clo ẩm có nước, Cl2 tác dụng với nước tạo ra HClO. Cl+1 trong HClO là tác nhân oxi hóa mạnh có tính tây màu.