Tính số mắt xích (hệ số polime)

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính số mắt xích (hệ số polime), nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Tính số mắt xích (hệ số polime):
Tính số mắt xích (hệ số polime). Số mắt xích = số phân tử monome = hệ số polime = hệ số trùng hợp. Các công thức: Số mắt xích n = 6,02.10^^x số mol mắt xích Hoặc: n = “Mpolime. Loại polime (dựa vào phân tử khối) và số lượng polime (theo nhóm chức). Lưu ý: Số mắt xích phải là số tự nhiên, nếu lẻ phải làm tròn. Một số polime thường gặp khi giải toán. Tên gọi. Công thứ Phân tử lượng. Cấu tạo. Ví dụ 1: Khối lượng của 1 đoạn nilon – 6,6 là 27346 đvC và một đoạn mạch tơ capron là 17176 đvC. Số lượng mắt xích trong đoạn mạch nilon – 6,6 và capron nêu trên lần lượt là “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2009”. Hướng dẫn giải: Đoạn mạch nilon – 6,6 là (-NH-(CH,) -NH-CO-(CH,),-CO-). Nên n=27346 121. Đoạn mạch tổ capron là: (-NH-(CH,),-CO-).
Ví dụ 2: Một đoạn tơ nilon-6,6 có khối lượng 7,5 mg thì số “mắt xích” trong đoạn tơ đó là. Ví dụ 3: Hệ số trùng hợp của poli(etylen) là bao nhiêu nếu trung bình một phân tử polime có khối lượng khoảng 120.000 đvC. Hướng dẫn giải: Phân tử poli etylen có công thức tổng quát là (C2H4)n. Ví dụ 4: Tính khối lượng trung bình của một phân tử cao su poli isopren, biết số mắt xích trung bình là 7000. Hướng dẫn giải: Ta có: M = 68.n = 68.7000 = 47600 đvC. Ví dụ 5: Một polime X được xác định có phân tử khối là 39062,5 đvC với hệ số trùng hợp để tạo nên polime này là 625. Polime X là M ở đây là phân tử khối của poli (vinylclorua) (-CH2–CHC-Jn X là polime PVC 8 Đáp án B. Ví dụ 6: Nếu đốt cháy hết m (gam) PE cần 6720 lít oxi (đktc). Giá trị m và hệ số trùng hợp của polime lần lượt là.