Điều chế HX, pha chế HX

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Điều chế HX, pha chế HX, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Điều chế HX, pha chế HX:
Điều chế hiđro florua và axit flohiđric Vì phản ứng của H2 và F2 quá mãnh liệt nên phương pháp thường dùng nhất để điều chế hiđro florua là cho canxi florua tác dụng với axit H2SO4 đặc ở 250°C. Hiđro florua tan vô hạn trong nước tạo thành dung dịch axit flohiđric. Điều chế HCl trong phòng thí nghiệm (phương pháp sunfat) Điều chế HCl trong công nghiệp (phương pháp tổng hợp) hoặc 2NaCl rắn + H2SO4 đặc Na2SO4 + 2HCl (phương pháp sunfat) Điều chế hiđro bromua và axit bromhiđric Để điều chế hiđro bromua, người ta thủy phân photpho tribromua Trong thực tế Ở nhiệt độ thường, HBr là chất khí, không màu, bốc khói trong không khí ẩm và dễ tan trong nước. Dung dịch HBr trong nước được gọi là axit bromhiđric. Điều chế HI Người ta thủy phân photpho triotua.
Bài 1: Tính khối lượng CaF2 cần dùng để điều chế 6kg dung dịch axit flohiđric nồng độ 30%. Biết hiệu suất phản ứng là 80%.
Bài 2: Cho 9 lít khí clo phản ứng với 7 lít khí hiđro. Tính thể tích và % về thể tích mỗi khí trong hỗn hợp khí thu được sau phản ứng (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất).
Bài 3: Có 73g dung dịch axit clohiđric 10%. Cần hòa tan thêm vào dung dịch đó bao nhiêu lít khí hiđro clorua (đktc) để thu được dung dịch axit clohiđric 25%.
Bài 4: Hòa tan 11,2 lít (đktc) khí HCl vào m gam dung dịch axit clohiđric 16%, người ta thu được dung dịch axit clohiđric có nồng độ 21,11%. Tính giá trị của m.
Bài 5: Cho 11,2 lít H2 và 8,96 lít Cl2 (đktc) tác dụng với nhau rồi hòa tan sản phẩm vào nước, thu được 200g dung dịch A. Lấy 40g dung dịch A cho tác dụng với dung dịch AgNO3 (lấy dư) thu được 5,74g kết tủa. Tính hiệu suất của phản ứng giữa H2 và Cl2 (giả sử Cl2 không phản ứng với nước).
Bài 6: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và hiđro bromua vào nước, thu được dung dịch chứa hai axit với nồng độ % bằng nhau. Hãy tính thành phần % theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp khí ban đầu. Hướng dẫn giải.
Bài 7: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp khí gồm hiđro clorua và hiđro iotua vào nước thì thu được dung dịch chứa hai axit trong đó nồng độ mol của axit clohiđric gấp 3 lần nồng độ mol của axit iothiđric. Hãy tính thành phần % theo thể tích của từng chất trong hỗn hợp khí ban đầu.