Điều chế Clo, Clo tác dụng với kim loại, Clo tác dụng với dung dịch kiềm

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Điều chế Clo, Clo tác dụng với kim loại, Clo tác dụng với dung dịch kiềm, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Điều chế Clo, Clo tác dụng với kim loại, Clo tác dụng với dung dịch kiềm:
Điều chế Cl2 trong phòng thí nghiệm: Dùng MnO2 oxi hóa axit HCl đặc, đun nóng hoặc dùng KMnO4, KClO, oxi hóa axit HCl đặc ngay ở nhiệt độ thường. Sản xuất Cl2 trong công nghiệp: Điện phân dung dịch NaCl bão hòa có màng ngăn. Nếu không có màng ngăn thì Cl2 sẽ tác dụng với NaOH tạo thành nước Gia-ven Clo oxi hóa được hầu hết các kim loại tạo muối clorua. Clo tác dụng với dung dịch kiềm.
Bài 1: Tính khối lượng Mg và thể tích khí clo (đktc) đã tham gia phản ứng để tạo thành 23,75g MgCl2. Bài 2: Cho a gam Na tác dụng vừa đủ với 4,48 lít khí clo (đktc) tạo ra b gam muối. Tính giá trị của a và b. Bài 3: Đốt cháy hoàn toàn m gam Al trong khí clo, sau phản ứng khối lượng chất rắn tăng 31,95g. Tính khối lượng Al phản ứng và khối lượng muối tạo thành.
Bài 4: Tính khối lượng kali và thể tích khí clo cần dùng tối thiểu để điều chế 22,35g muối kali clorua. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Bài 5: Cho 6,72 lít khí clo (đktc) tác dụng với 14g Fe nung nóng. Tính khối lượng muối tạo thành. Bài 6: Cho 5,4g Al tác dụng với 8,96 lít khí clo (đktc). Tính khối lượng muối thu được.
Bài 13: Cho 5,6 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm clo và oxi tác dụng vừa hết với 25,76g hỗn hợp Y gồm Zn và Cu tạo ra 37,66g hỗn hợp clorua và oxit của hai kim loại. a) Tính thành phần % về thể tích của từng chất trong hỗn hợp X. b) Tính thành phần % về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp Y.
Bài 14: Cho một lượng halogen X tác dụng với 1 lượng vừa đủ kim loại R có hóa trị I thu được 4,12g hợp chất A. Cũng lượng halogen đó tác dụng hết với Al tạo ra 3,56g hợp chất B. Còn nếu cho lượng kim loại R ở trên tác dụng hết với S thì tạo ra 1,56g hợp chất C. Xác định tên X và R. Bài 15: Cho 2 nguyên tố X và Y thuộc cùng chu kì và cùng số thứ tự của nhóm trong bảng tuần hoàn (nhóm A và nhóm B). Nguyên tố X tạo thành hợp chất ion với clo tương ứng với công thức XCl. Nguyên tố Y cũng tạo thành hợp chất với clo trong đó khối lượng của clo chiếm 24,74%. Xác định X và Y.