Halogen mạnh đẩy halogen yếu ra khỏi muối

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Halogen mạnh đẩy halogen yếu ra khỏi muối, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 10.

Nội dung bài viết Halogen mạnh đẩy halogen yếu ra khỏi muối:
Tính oxi hóa của halogen giảm dần từ flo đến iot, nghĩa là tính oxi hóa của: F2 Cl2 Br2 I2. F2 có tính oxi hóa mạnh nhất nhưng tác dụng mãnh liệt với nước, nó chỉ đấy được các halogen còn lại trong hợp chất nóng chảy. Cl2 đẩy được Br2, I2 ra khỏi dung dịch muối bromua và iotua. Br2 đẩy được I2 ra khỏi dung dịch muối iotua. Đối với dạng bài tập này, đôi khi có thể sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng.
Bài 1: Xác định nồng độ % của dung dịch KBr (D = 1,34g/ml) biết rằng 17,92 lít khí clo (đktc) đủ tác dụng hết với KBr có trong 355,22 ml dung dịch KBr đó.
Bài 2: Cho 25g nước cho vào một dung dịch có chứa 2,5g KBr ta thấy dung dịch chuyển sang màu vàng và KBr vẫn còn dư. Sau thí nghiệm, nếu đem cô cạn dung dịch thì còn lại 1,61g chất rắn khan. Giả sử toàn bộ cho tan trong nước clo đều tham gia phản ứng, hãy tính nồng độ % của clo trong nước clo và khối lượng từng chất trong chất rắn khan thu được.
Bài 3: Cho 20g brom có lẫn tạp chất là clo vào một dung dịch có chứa 5,15g natri bromua và lắc đều thì toàn bộ clo đã phản ứng hết. Sau đó làm bay hơi hỗn hợp sau thí nghiệm rồi đem sấy khô thu được 3,37g chất rắn. Tính hàm lượng % của clo trong loại brom nói trên.
Bài 4: Khi cho 10m3 không khí có chứa khí clo đi qua một ống đựng muối NaI, khối lượng của muối đó giảm bớt 91,5mg. Xác định hàm lượng của khí clo (mg/m3) trong không khí.
Bài 5: Xác định nồng độ mol của dung dịch KI biết rằng 500ml dung dịch đó tác dụng hết với khí clo giải phóng tối đa 114,3g I2.
Bài 6: Hỗn hợp X gồm KBr và KI. Cho hỗn hợp X tan trong nước thu được dung dịch Y. Nếu cho brom dư vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn thấy khối lượng muối khan thu được giảm 7,05g. Nếu sục khí clo dư vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thì thấy khối lượng muối khan giảm 22,625g. Tính thành phần % khối lượng của các chất trong hỗn hợp X.
Bài 7: Hỗn hợp rắn X chứa NaBr và NaI. Cho hỗn hợp X vào nước brom (lấy dư). Sau khi phản ứng xong, làm bay hơi dung dịch và nung nóng ta được sản phẩm rắn khan Y. Khối lượng của Y nhỏ hơn khối lượng của X là m gam. Cho sản phẩm Y vào nước clo (lấy dư). Sau khi phản ứng xong, làm bay hơi dung dịch và sấy khô ta được sản phẩm rắn khan Z. Khối lượng của Z nhỏ hơn khối lượng của Y là m gam. Tính % khối lượng từng chất trong X.
Bài 8: Hòa tan 41,7g hỗn hợp các muối NaCl và NaI vào nước được dung dịch X. Cho luồng khí clo đi qua dung dịch X đủ để đẩy hết iot ra khỏi muối rồi cô cạn. Nung chất rắn thu được cho đến khi hết màu tím bay ra thì còn lại 23,4g bã rắn. Xác định % khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp ban đầu. Hướng dẫn giải.