Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng u + v, u – v, ku

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng u + v, u – v, ku, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng u + v, u – v, ku:
Xác định tọa độ điểm, vectơ liên quan đến biểu thức dạng phương pháp. Dùng công thức tính tọa độ của vectơ 110. Các ví dụ. Ví dụ 1: Trong mặt phẳng Ocg, cho 3 vecto: Tìm tọa độ của vectơ sau. Ví dụ 3: Cho ba điểm A(-4; 0), B(0; 3) và C(2; 1) a) Xác định tọa độ vectơ = 2AB – AC. Tìm điểm M sao cho MA + 2MB + 3MC = 0.