Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện:
Xác định giá trị của một biểu thức lượng giác có điều kiện. Các ví dụ minh họa Ví dụ 1: Cho cos 2x = -4. Áp dụng công thức hạ bậc, ta có: Theo công thức cộng. Ví dụ 2: Cho cos 40 + 2 = 6 sino với 2 < a. Tính tan 2a. Ví dụ 4: Cho sinx + cos x = cot với 0 < a < 0. Tính tan. Lưu ý: Ta có thể biểu diễn sina, cos a, tana, cota qua t = tang.