Xác định giá trị của biểu thức chứa góc đặc biệt, góc liên quan đặc biệt và dấu của giá trị lượng giác của góc lượng giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định giá trị của biểu thức chứa góc đặc biệt, góc liên quan đặc biệt và dấu của giá trị lượng giác của góc lượng giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Xác định giá trị của biểu thức chứa góc đặc biệt, góc liên quan đặc biệt và dấu của giá trị lượng giác của góc lượng giác:
Xác định giá trị của biểu thức chứa góc đặc biệt, góc liên quan đặc biệt và dấu của giá trị lượng giác của góc lượng giác. Phương pháp giải. Sử dụng định nghĩa giá trị lượng giác. Sử dụng tính chất và bảng giá trị lượng giác đặc biệt. Sử dụng các hệ thức lượng giác cơ bản và giá trị lượng giác của góc liên quan đặc biệt. Để xác định dấu của các giá trị lượng giác của một cung (góc) ta xác định điểm ngọn của cung (tia cuối của góc) thuộc góc phần tư nào và áp dụng bảng xét dấu các giá trị lượng giác. Các ví dụ minh họa. Ví dụ 1: Tính giá trị các biểu thức sau: Xác định dấu của các biểu thức sau.