Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến dạng 2

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến dạng 2, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến dạng 2:
Phương pháp giải: Tính tích phân I = 1 + x2. Lời giải: Sử dụng phương pháp đổi biến số dạng 2, ta suy ra giá trị của tích phân I = 1/2.