Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến:
PHƯƠNG PHÁP ĐỔI BIẾN 1. Phương pháp đổi biến số dạng 1. Phương pháp: Giả sử ta cần tính tích phân, trong đó ta có thể phân tích thì ta thực hiện phép đổi biến số t = u(x). Khi đó: f(x) = x, là nguyên hàm của g(x). Các cách đặt cho các dạng toán tích phân thường gặp, trừ một số trường hợp đổi biến dạng 2.
Bài toán 1: Hãy tính các tích phân sau: Bài toán 2: Tính các tích phân sau: Ta có thể trình bày theo các cách sau, được trình bày dựa trên ý tưởng đổi biến của cách 2. Bài toán 4: Biết rằng t. Trong đó a, b, c là những số.