Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến dạng 1

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến dạng 1, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến dạng 1:
Phương pháp đổi biến dạng 1. Phương pháp giải. Định lí hàm số có đạo hàm liên tục. Các bước thực hiện đổi biến: Bước 1: Đặt u suy ra. Bước 2: Chuyển nguyên hàm ban đầu về ẩn u ta được I là một nguyên hàm của hàm số. Bước 3: Trả về biến x ban đầu, ta có nguyên hàm cần tìm là I. Hệ quả: nếu F(x) là một nguyên hàm của hàm số. Bài tập 1. Nguyên hàm F(x) của hàm số. Lưu ý: Ta có thể viết như sau: ta có thể tính nguyên hàm đã cho một cách đơn giản và nhanh gọn.
Bài tập 2. Nguyên hàm 2 sin. Bài tập 9. Xét nguyên hàm. Đặt u, khẳng định nào sau đây sai? Bài tập 10. Gọi F(x) là nguyên hàm của hàm số (với C là hằng số). Gọi S là tập nghiệm của phương trình g(x). Tổng các phần tử của S bằng: Nguyên hàm ban đầu trở thành. Tổng giá trị các phần tử của S bằng. Tính F biết rằng F(x) không chứa hệ số tự do.