Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến dạng 2

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến dạng 2, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến dạng 2:
Tìm nguyên hàm bằng cách đổi biến dạng 2. Phương pháp giải. Kiến thức cần nhớ: Ta đã biết các đẳng thức sau: Với các bài toán sau đây thì ta không thể giải quyết ngay bằng nguyên hàm cơ bản cũng như đổi biến số ở dạng 1, đòi hỏi người học phải trang bị tư duy đổi biến theo kiểu “lượng giác hóa” dựa vào các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản và một số biến đổi thích hợp, cụ thể ta xem xét các nguyên hàm sau đây: Các kĩ thuật đổi biến dạng 2 thường gặp và cách xử lí.