Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến:
Tính tích phân bằng phương pháp đổi biến. Phương pháp giải. Nắm vững phương pháp đổi biến số dạng 1 và dạng 2, cụ thể: Đổi biến dạng 1. Bài toán: Giả sử ta cần tính trong đó ta có thể phân tích f(x). Bước 1: Đặt u, suy ra du. Bước 2: Đổi cận. Bước 3: Tính. Với G(u) là một nguyên hàm. Đổi biến dạng 2. Bài toán: Giả sử ta cần tính, ta có thể đổi biến như sau: Bước 1: Đặt x, ta có dx. Bước 2: Đổi cận. Bước 3: Tính Bài tập 3: Biết a, b, c là các số nguyên tố cùng nhau. Giá trị của tổng abc bằng. Bài tập 5: Cho hàm số y xác định và liên tục trên (0; 1) sao cho với mọi x. Giá trị của f(x) là. Với a, b là các số nguyên. Giá trị của biểu thức bằng.