Tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối:
Tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối. Phương pháp. Bài toán: Tính tích phân với g(x) là biểu thức chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối. PP chung: Xét dấu của biểu thức trong dấu giá trị tuyệt đối trên a, b. Dựa vào dấu để tách tích phân trên mỗi đoạn tương ứng (sử dụng tính chất 3 để tách). Tính mỗi tích phân thành phần. Đặc biệt: Tính tích phân. Cách giải. Cách 1: Cho f(x) tìm nghiệm trên a, b. Xét dấu của f(x) trên  a, b dựa vào dấu của f(x) để tách tích phân trên mỗi đoạn tương ứng (sử dụng tính chất 3 để tách). Tính mỗi tích phân thành phần. Cách 2: Cho f(x) tìm nghiệm trên a, b giả sử các nghiệm đó là 1, 2,… n. Tính mỗi tích phân thành phần. Bài tập 1: a, b là phân số tối giản. Giá trị a, b bằng. Hỏi 3a là bao nhiêu? Với a, b là các số nguyên. Giá trị S bằng.