Một số dạng toán về crom, đồng, thiếc, bạc

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Một số dạng toán về crom, đồng, thiếc, bạc, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Một số dạng toán về crom, đồng, thiếc, bạc:
DẠNG 5. MỘT SỐ DẠNG TOÁN VỀ CROM, ĐỒNG, THIẾC, BẠC.
Ví dụ 1: Cho phản ứng xảy ra trong pin Cr-Cu. Suất điện động chuẩn của pin điện hóa là.
Ví dụ 2: Khối lượng bột nhôm cần lấy để điều chế được 5,2 g Crom bằng phương pháp nhiệt nhôm là.
Ví dụ 3: Cho m gam bột crom phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl (dư) thu được V lít khí H2 (đktc). Mặt khác cũng m gam bột crom trên phản ứng hoàn toàn với khí O2 (dư) thu được 15,2 gam oxit duy nhất. Giá trị của V là A.
Ví dụ 4: Hoà tan hoàn toàn 1,23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) và dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là.
Ví dụ 5: Cho 3,2 gam bột Cu tác dụng với 100ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là.