Giải toán protein – peptit

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán protein – peptit, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán protein – peptit:
Giải toán protein – peptit. Peptit được cấu tạo từ các gốc a-aminoaxit. Từ n phân tử a-aminoaxit khác nhau thì có n! đồng phân peptit (số peptit chứa các gốc a-aminoaxit khác nhau). Từ n phân tử a-aminoaxit khác nhau thì có n” số peptit được tạo thành. Phản ứng thủy phân không hoàn toàn peptit cho sản phẩm có thể là a-aminoaxit, hoặc đipeptit, hoặc tripeptit …. Phản ứng thủy phân hoàn toàn peptit cho sản phẩm là các gốc a-aminoaxit. Ví dụ 1. Số đipeptit tối đa có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2009”. Hướng dẫn giải: Từ glixin và alanin có thể tạo các đipeptit. Ví dụ 2. Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn đều thu được 3 aminoaxit: glyxin, alanin và phenylalanin? “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2010”. Hướng dẫn giải: Số lượng tripeptit tạo ra từ 3 phân tử Jaminoaxit khác nhau là: 3! = 6 * Đáp án D.
Ví dụ 3. Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối A năm 2009”. Hướng dẫn giải: Tripeptit tạo dung dịch phức màu xanh tím với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm (phản ứng màu biure) còn đipeptit thì không. Ví dụ 4. Đun nóng chất H2N-CH2–CONH-CH(CH3)-CONH–CH2–COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các phản ứng kết thúc thu được sản phẩm là “Trích đề thi tuyển sinh Đại học khối B năm 2008”. Hướng dẫn giải: Phản ứng thủy phân, cắt đứt liên kết -CO-NH- kém bền. Vì HCl dư nên liên tục xảy ra phản ứng: H2N-CH2-COOH + HCl → CIH3N-CH2-COOH CH3-CH-COOH + HCl → CH3-CH-COOH.
Ví dụ 5. Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu được tối đa bao nhiêu đipeptit khác nhau? “Trích đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010”. Hướng dẫn giải: Pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly có CTCT: H2N-CH2-CO-NH-CH-CO-NH-CH2-CO-NH-CH- CO-NH- CH2-COOH. Khi thủy phân không hoàn toàn pentapeptit thì có những kiểu phân cắt sau: Gly-Ala-Gly-Ala-Gly chỉ thu được 1 đipeptit là Ala-Gly Gly-Ala-Gly-Ala-Gly, chỉ thu được 1 đipeptit là Gly-Ala Vậy tổng số đipeptit thu được là 2.