Giải toán đốt cháy amin

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải toán đốt cháy amin, nhằm giúp các em học tốt chương trình Hóa học 12.

Nội dung bài viết Giải toán đốt cháy amin:
Giải toán đốt cháy amin. Phản ứng đốt cháy của amin: Amin no, don: C, H,..N+(6+3)0, -+nC0, +(2013)H40+įN, – Amin thơm: C, H, N (no, nCO, 12, H2O+ N, – Amin: C,H,N, + (x + 2) + XCO, + 3H2O + N2. Lưu ý: Khi đốt cháy một amin ta luôn có: no, phản ứng = nCO, t IH-0. Khi đốt cháy 1 amin ngoài không khí thì: nN, sau phản ứng = nN, sinh ra từ phản ứng đốt cháy amin + nN, có sẵn trong không khí. Ví dụ 1. Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức, bậc I, mạch hở thu được tỉ lệ mol CO2 và H2O là 4: Tên gọi của amin là: A. etyl amin B. đimetyl amin C. etyl metyl amin D. propyl amin. Hướng dẫn giải: Gọi công thức tổng quát của amin no đơn chức, mạch hở là CnH2n + 3N Ptpứ cháy: CnH2n + 3N + 0x + nCO2 + (2n+ H2O + N2. Vì amin bậc I nên CTCT đúng là: CHỊCH,NH: etyl amin.
Ví dụ 2. Đốt cháy hoàn toàn a mol amin no đơn chức thu được 13,2(g) CO, và 8,1(g) H2O. Giá trị của a là: Gọi công thức tổng quát của amin no đơn chức, mạch hở là CnH2n + 3N Ptpứ cháy: C,Ha +3N + nCO, + (2n+3H2O + N2. Ví dụ 3. Đốt cháy hoàn toàn các amin no đơn chức với tỉ lệ số mol CO2 và hơi H2O (T) nằm trong khoảng nào sau đây: Hướng dẫn giải: Gọi công thức tổng quát của amin no đơn chức là CnH2n + 3N C„H2n + 3N 40 nCO2 + (29+3)H2O + N2.
Ví dụ 4. Đốt cháy hoàn toàn 1 đồng đẳng X của anilin thì tỉ lệ nco. Gọi công thức tổng quát của amin X là CnH2n – NHA. Ví dụ 5. Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp gồm 3 amin thu được 3,36 lít CO2 (đktc); 5,4(g) H2O và 1,12 lít N2 (đktc). Giá trị của m là: Hướng dẫn giải: Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố. Ví dụ 6. Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo ở đktc) và 10,125 gam H2O. Công thức phân tử của X là (Trích đề thi tuyển sinh đại học khối A – năm 2007).