Giới hạn của hàm số dạng vô định vô cực – vô cực, 0 . vô cực

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Giới hạn của hàm số dạng vô định vô cực – vô cực, 0 . vô cực, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Giới hạn của hàm số dạng vô định vô cực – vô cực, 0 . vô cực:
Dạng vô định. Phương pháp. Nếu biểu thức chứa biến số dưới dấu căn thì nhân và chia với biểu thức liên hợp. Nếu biểu thức chứa nhiều phân thức thì quy đồng mẫu và đưa về cùng một biểu thức. Thông thường, các phép biến đổi này có thể cho ta khử ngay dạng vô định hoặc chuyển về dạng vô định. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Tính lim (Vx + 1 − x). Ví dụ 3: Tính lim. Nhân và chia liên hợp. Ví dụ 4: Tính lim (x -1). Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Giá trị của giới hạn lim (2x – x).