Giới hạn một bên của hàm số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Giới hạn một bên của hàm số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Giới hạn một bên của hàm số:
Giới hạn một bên. Phương pháp. Ta cần nắm các tính chất sau lim f(x) = x + x0. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Tính lim x + 2x – 6. Cách 1: Giải bằng tự luận. Cách 2: Giải nhanh bằng máy tính Nhập vào màn hình và ấn CALC 3 + 10 ta được kết quả. Ví dụ 2: Tử số có giới hạn là -1, mẫu số có giới hạn 0 và khi x 0. Ví dụ 4: Tính lim 2X. Ví dụ 6: Cho hàm số bằng bao nhiêu? với x 1 vì tử số có giới hạn là 2, mẫu số có giới hạn 0 và với x < 1. Bài tập trắc nghiệm. Kết quả của giới hạn lim. Câu 2: Kết quả của giới hạn lim là không tồn tại giới hạn khi x = 3. Vậy chỉ có khẳng định C sai.