Hàm số có giới hạn hữu hạn

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Hàm số có giới hạn hữu hạn, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Hàm số có giới hạn hữu hạn:
Dãy số có giới hạn hữu hạn. Phương pháp Nếu hàm số f(x) xác định trên K thì lim f(x) = f(xo). Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Tính lim (x2 – x + 7). Hướng dẫn giải. Ví dụ 2: Tính limo. Ví dụ 3: Tính lim 4x – 2x – 3. Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Giá trị của giới hạn lim.