Tính giới hạn của hàm số khi x dần tới vô cực

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính giới hạn của hàm số khi x dần tới vô cực, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính giới hạn của hàm số khi x dần tới vô cực:
Dạng 3. Giới hạn của hàm số khi x. Phương pháp giải: Đối với dạng đa thức không căn, ta rút bậc cao và áp dụng công thức khix + O. Đối với dạng phân số không căn, ta làm tương tự như giới hạn dãy số, tức rút bậc cao nhất của tử và mẫu, sau đó áp dụng công thức trên. Ngoài việc đưa ra khỏi căn bậc chẵn cần có trị tuyệt đối, học sinh cần phân biệt khi nào đưa ra ngoài căn, khi nào liên hợp. Phương pháp suy luận cũng tương tự như giới hạn của dãy số, nhưng cần phân biệt khi x hoặc x.