Giới hạn dãy số chứa hàm lũy thừa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Giới hạn dãy số chứa hàm lũy thừa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Giới hạn dãy số chứa hàm lũy thừa:
Dãy số chứa hàm lũy thừa. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Tính lim. Cách 1: Giải bằng tự luận. Cách 2: Mẹo giải nhanh. Ví dụ 4: Tính lim. Cách 1: Giải bằng tự luận (chia tử và mẫu cho n). Suy ra lim. Cách 2: Mẹo giải nhanh. Ví dụ 5: Có bao nhiêu giá trị nguyên của a thuộc (0; 20) sao cho lim là một số nguyên. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Kết quả của giới hạn lim. Câu 2: Kết quả của giới hạn lim. Tính giá trị của biểu thức n + 1.