Giới hạn của hàm số tại vô cực

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Giới hạn của hàm số tại vô cực, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Giới hạn của hàm số tại vô cực:
Giới hạn tại vô cực. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm. Câu 11: Giá trị của giới hạn lim (x – x + 1). Câu 12: Giá trị của giới hạn lim. Câu 13: Giá trị của giới hạn lim (x + 1 + x). Đặt x làm nhân tử chung. Câu 15: Giá trị của giới hạn lim.