Tính giới hạn dãy số dạng P(n)/Q(n) với P(n), Q(n) là các hàm mũ a^n

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính giới hạn dãy số dạng P(n)/Q(n) với P(n), Q(n) là các hàm mũ a^n, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính giới hạn dãy số dạng P(n)/Q(n) với P(n), Q(n) là các hàm mũ a^n:
Dạng 2. Tính giới hạn dạng L = lim với P(n), 2(n) là các hàm mũ a. Phương pháp giải: Áp dụng lim = 0 với q < 1. Sử dụng công thức mũ, rồi chia cả và mẫu cho a với a là cơ số lớn nhất. Công thức mũ cần nhớ. Ví dụ 1. Tính giới hạn L = lim. Nhận xét: Ta chia cho a với a là cơ số lớn nhất vì sau khi chia luôn tạo ra cơ số có trị tuyệt đối nhỏ hơn 1 để áp dụng công thức. Ví dụ 2. Tính giới hạn I. Lời giải Xét cấp số nhân có số hạng đầu tiên 4, công bội q = 2 và có số hạng tổng quát. Suy ra tổng các số hạng của cấp số nhân.