Vẽ đồ thị hàm số lượng giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Vẽ đồ thị hàm số lượng giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Vẽ đồ thị hàm số lượng giác:
Vẽ đồ thị hàm số lượng giác: Phương pháp 1/ Vẽ đồ thị hàm số lượng giác: Tìm tập xác định D. Tìm chu kỳ To của hàm số. Xác định tính chẵn – lẻ (nếu cần). Lập bảng biến thiên trên một đoạn có độ dài bằng chu kỳ To có thể chọn: x thuộc [0, T.]. Vẽ đồ thị trên đoạn có độ dài bằng chu kỳ. Rồi suy ra phần đồ thị còn lại bằng phép tịnh tiến theo véc tơ v = k.Tại về bên trái và phải song song với trục hoành Ox (với i là véc tơ đơn vị trên trục Ox). 2. Một số phép biến đổi đồ thị: Từ đồ thị hàm số y = f(x), suy ra đồ thị hàm số y = f(x) + a bằng cách tịnh tiến đồ thị y = f(x) lên trên trục hoành a đơn vị nếu a > 0 và tịnh tiến xuống phía dưới trục hoành a đơn vị nếu a 0 và tịnh tiến sang trái trục hoành a đơn vị nếu a 0. Ví dụ 1. Vẽ đồ thị các hàm số sau: y = sin 4x. Hướng dẫn giải. Hàm số y = sin 4x. Miền xác định: D = IR. Ta chỉ cần vẽ đồ thị hàm số trên miền. Bảng giá trị của hàm số y = sin 4x trên đoạn 0.