Xét tính chẵn – lẻ của hàm số lượng giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Xét tính chẵn – lẻ của hàm số lượng giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Xét tính chẵn – lẻ của hàm số lượng giác:
Xét tính chẵn lẻ của hàm số Phương pháp: Giả sử ta cần xét tính chẵn, lẻ của hàm số y = f(x). Bước 1: Tìm tập xác định D của hàm số; kiểm chứng D là tập đối xứng qua số 0 tức là Vx. Bước 2: Tính f(-x) và so sánh f(-x) với f(x). Nếu f(-x) = f(x) thì f(x) là hàm số chẵn trên D (2). Nếu f(-x) = f(x) thì f(x) là hàm số lẻ trên D (3) Chú ý: Nếu điều kiện (1) không nghiệm đúng thì f(x) là hàm không chẵn và không lẻ trên D. Nếu điều kiện (2) và (3) không nghiệm đúng, thì f(x) là hàm không chẵn và cũng không lẻ trên D. Lúc đó, để kết luận f(x) là hàm không chẵn và không lẽ ta chỉ cần chỉ ra điểm x. CÁC VÍ DỤ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG. Ví dụ 1. Xét tính chẵn, lẻ của các hàm số sau: Do đó hàm số đã cho là hàm số chẵn.