Đạo hàm của hàm số lượng giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Đạo hàm của hàm số lượng giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Đạo hàm của hàm số lượng giác:
DẠNG 4. ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC PHƯƠNG PHÁP: Bảng công thức đạo hàm. Hàm sơ cấp. Hàm hợp. VÍ DỤ MINH HỌA. Ví dụ 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau: y = 5sin x – 3cos x. Điều kiện xác định của hàm.