Tính giới hạn của dãy số chứa căn thức

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính giới hạn của dãy số chứa căn thức, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính giới hạn của dãy số chứa căn thức:
Tính giới hạn của dãy số chứa căn thức. Phương pháp giải: Rút lũy thừa bậc cao hoặc liên hợp và sử dụng limn = 0. Lưu ý: Dấu hiệu nhận dạng liên hợp là sau khi rút n có mũ cao trong căn và nhóm thừa số, xuất hiện số 0. Chẳng hạn: Tính giới hạn dãy u, = n^ + 3n + 5 – n: biểu thức trong căn có n là lũy thừa cao nhất và ta quan tâm đến nó, những hạng tử sau bỏ hết, có nghĩg ta xem u (n – n) = n – n = 0 nên cần liên hợp. Tính giới hạn dãy 2n + 3n + 5 – n: biểu thức trong căn có 2n là lũy thừa cao nhất nên nháp N2 nên ta không cần liên hợp mà rút ra giải trực tiếp.