Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc hoặc song song, vuông góc với một đường thẳng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc hoặc song song, vuông góc với một đường thẳng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Viết phương trình tiếp tuyến khi biết hệ số góc hoặc song song, vuông góc với một đường thẳng:
DẠNG 2. VIẾT PTTT KHI BIẾT HỆ SỐ GÓC HOẶC SONG SONG, VUÔNG GÓC VỚI MỘT ĐƯỜNG THẲNG. PHƯƠNG PHÁP: Gọi M (x + y)(C) là tiếp điểm. Ta có k = g(x) = a, giải phương trình y(x) = a = xy. VÍ DỤ MINH HỌA Ví dụ 1. Cho hàm số y, có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến A với (C) biết hệ số góc k = 1. Lời giải. Tập xác định D = IR. Gọi M (x – y) là tiếp điểm y(x) = k. Phương trình tiếp tuyến tại M là A: y = 1(x – 1). Phương trình tiếp tuyến tại M là A: y = 1(x + 2) + 2 + y = x + 4.
Ví dụ 2. Viết phương trình tiếp tuyến (A) của đồ thị (C), biết tiếp tuyến song song với d): y = 3x – 2. Lời giải Gọi M là tọa độ tiếp điểm của (A) với (C). Ta có y = 2x – 3. Phương trình tiếp tuyến (A) tại điểm M là (A): y = 3(x – 3) + 2 = 3x – 7. Ví dụ 3. Viết phương trình tiếp tuyến A của đồ thị (C), biết A vuông góc với (d): 5y = -x + 300. Hệ số góc của đường thẳng (d) là k = 1. Ta có y = 2x – 1. Gọi M (x + y) là tiếp điểm của tiếp tuyến A.