Tính đạo hàm bằng định nghĩa

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính đạo hàm bằng định nghĩa, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính đạo hàm bằng định nghĩa:
DẠNG 1. TÍNH ĐẠO HÀM BẰNG ĐỊNH NGHĨA PHƯƠNG PHÁP: Cân nhớ công thức: f'(x) = lim. Phương pháp tính giới hạn của hàm số. VÍ DỤ MINH HỌA. Ví dụ 1. Cho hàm số f(x) = 2x + x + 1. Tính f'(2)? BÀI TẬP ÁP DỤNG. Bài 1. Tính đạo hàm của các hàm số sau tại các điểm được chỉ ra.