Tìm tập xác định của hàm số lượng giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm tập xác định của hàm số lượng giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tìm tập xác định của hàm số lượng giác:
Tìm tập xác định của hàm số Phương pháp: Để tìm tập xác định của hàm số ta cần lưu ý các điểm sau. y = u(x) có nghĩa khi và chỉ khi u(x) xác định và u(x) > 0. y = u(x).v(x) có nghĩa khi và chỉ u(x), v(x) xác định và V(x) = 0. y có nghĩa khi và chỉ u(x), v(x) xác định và v(x) > 0. Hàm số y = sinx, y = cosx xác định trên R và tập giá trị của nó xác định khi và chỉ khi u(x) xác định. y = tan u(x) có nghĩa khi và chỉ khi u(x) xác định y = cot u(x) có nghĩa khi và chỉ khi u(x) xác định.
CÁC VÍ DỤ RÈN LUYỆN KĨ NĂNG. Ví dụ 1. Tìm tập xác định của các hàm số sau. Do đó, hàm số luôn luôn xác định hay D = R (không thỏa mãn) khi đó tam thức f(t) có hai nghiệm phân biệt. Vậy giá trị m cần tìm là m < 22.