Tính giới hạn của hàm số lượng giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tính giới hạn của hàm số lượng giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Tính giới hạn của hàm số lượng giác:
Dạng 5. Giới hạn của hàm số lượng giác. Phương pháp giải: Sử dụng các định lý về giới hạn hàm số. Sử dụng các công thức biến đổi lượng giác y sin x. Lưu ý: limo = 1. Ví dụ 1. Tính giới hạn A = lim.