Giải phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải phương trình logarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số:
Phương pháp đưa về cùng cơ số. Phương pháp giải. Cho a > 0. Với điều kiện các biểu thức f(x) và g(x) xác định, ta thường đưa các phương trình logarit về các dạng cơ bản sau. Giải phương trình ln(x + 1) + ln(x + 3) = ln(x + 7). Với điều kiện c > -1, phương trình trở thành. Kết hợp điều kiện, ta có nghiệm phương trình là c = 1. Với điều kiện đó, phương trình đã cho tương đương với log2 (x + 2) + log2 (x – 5) = log2 8. Vậy tập nghiệm của phương trình là S. Cho a là số thực dương khác 1 thỏa mãn. Tìm a. Kết hợp điều kiện ta có nghiệm phương trình là x = 2 và x = -1.