Giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đưa về cùng cơ số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đưa về cùng cơ số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải bất phương trình mũ bằng phương pháp đưa về cùng cơ số:
Phương pháp giải. Giải bất phương trình. Tập nghiệm S = (-1; 2]. Giải các bất phương trình sau. Điều kiện z khác 1. Ta có tập nghiệm S = (-2;-1].