Giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit bằng phương pháp sử dụng tính đơn điệu

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit bằng phương pháp sử dụng tính đơn điệu, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit bằng phương pháp sử dụng tính đơn điệu:
Phương pháp sử dụng tính đơn điệu. Phương pháp. Nếu hàm số y luôn đồng biến trên D. Nếu hàm số y luôn nghịch biến trên D. Bài tập 1.Tìm số nghiệm nguyên của bất phương trình là hàm số đồng biến. Vậy bất phương trình có 4 nghiệm nguyên. Bài tập 2. Tìm số nguyên m nhỏ nhất để bất phương trình có ít nhất hai nghiệm phân biệt. Vậy bất phương trình có ít nhất hai nghiệm. Vậy m = 2.
Bài tập 3. Gọi a là số thực lớn nhất để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x. Mệnh đề nào sau đây đúng? Trường hợp 1: t = 1 khi đó t luôn đúng với mọi a. Trường hợp 2. Trường hợp 3. Vậy có tối đa một nghiệm. Vậy số thực a thỏa mãn yêu cầu bài toán là. Bài tập 4. Biết tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để bất phương trình m có nghiệm là. Với a b, là các số nguyên dương và a, b tối giản. Tổng S là.