Giải phương trình mũ và phương trình lôgarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải phương trình mũ và phương trình lôgarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải phương trình mũ và phương trình lôgarit bằng phương pháp đưa về cùng cơ số:
Phương pháp đưa về cùng cơ số. Phương pháp. Phương pháp đưa phương trình mũ về cùng cơ số. Biến đổi các hàm số có mặt trong phương trình về cùng cơ số, sau đó rút gọn, đưa về dạng cơ bản hoặc về dạng thường gặp. Nếu cơ số a thay đổi thì: Phương pháp đưa phương trình loga về cùng cơ số. Biến đổi phương trình để đưa về dạng cơ bản đã nêu hoặc là dạng. Bài tập 1. Tìm tích số của tất cả các nghiệm thực của phương trình.
Bài tập 2. Cho phương trình. Mệnh đề nào sau đây đúng? A. Phương trình có hai nghiệm không dương. B. Phương trình có hai nghiệm dương phân biệt. C. Phương trình có hai nghiệm trái dấu. D. Phương trình có hai nghiệm âm phân biệt. Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm không dương. Bài tập 3. Phương trình có bao nhiêu nghiệm? A. Vô nghiệm. B. Một nghiệm. C. Hai nghiệm. D. Ba nghiệm. Đối chiếu điều kiện, phương trình đã cho có hai nghiệm. Bài tập 4. Tập nghiệm S của phương trình. Cách trắc nghiệm: Nhập VT phương trình vào máy tính, dùng nút Calc thử các nghiệm. Bài tập 7. Cho phương trình . Tổng các nghiệm của phương trình là: Trường hợp 1: Ta có: So sánh điều kiện. Trường hợp 2: So sánh điều kiện. Kết luận: Tổng các nghiệm của phương trình là số nguyên dương.