Giải bất phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Giải bất phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 12.

Nội dung bài viết Giải bất phương trình logarit bằng cách đưa về cùng cơ số:
Phương pháp giải. Dùng biến đổi logarit để đưa về cùng cơ số: nếu a > 1 thì loga u < loga v. Giải bất phương trình log(x - 3) > log3(2x + 7). Vậy tập hợp nghiệm S = 8.
Giải bất phương trình log(1 – 2a) < 1 + log 5(x + 1). Vậy tập hợp nghiệm S. Giải bất phương trình. Điều kiện: Vậy tập hợp nghiệm S = 8. Tìm m để bất phương trình sau vô nghiệm. Bất phương trình (1) vô nghiệm khi -3 < m < 0.