Xét tính liên tục của hàm số

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Xét tính liên tục của hàm số, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Xét tính liên tục của hàm số:
Xét tính liên tục của hàm số. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1: Hàm số f(x) = 43 – x + 1 liên tục trên: Vx + 4. Hàm số liên tục trên (-4; 3). Xét tại điều kiện: Hàm số liên tục trái tại x = 3. Vậy hàm số liên tục trên (-4; 3). Câu 2: Liên tục trên: Hàm số f(x) = 2sinx + 3. Vì 2sinx + 3 với mọi x thuộc IR, D = IR. Hàm số liên tục trên IR. Câu 3: Cho hàm số f(x) xác định và liên tục trên R với f(x) = x. Vì f(x) liên tục trên R.