Các bài toán thực tế liên quan đến cấp số nhân

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 bài viết Các bài toán thực tế liên quan đến cấp số nhân, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 11.

Nội dung bài viết Các bài toán thực tế liên quan đến cấp số nhân:
Các bài toán thực tế. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nữa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp. Tính diện tích mặt trên cùng. Diện tích bề mặt của mỗi tầng (kể từ 1) lập thành một cấp số nhân có công bội q và u, Khi đó diện tích mặt trên cùng là ug = 5144 = 6.
Ví dụ 2: Một du khách vào chuồng đua ngựa đặt cược, lần đầu đặt 20000 đồng, mỗi lần sau tiền đặt gấp đôi lần tiền đặt cọc trước. Người đó thua 9 lần liên tiếp và thắng ở lần thứ 10. Hỏi du khác trên thắng hay thua bao nhiêu? Số tiền du khác đặt trong mỗi lần (kể từ lần đầu) là một cấp số nhân có u = 20 000 và công bội q = 2. Du khách thua trong 9 lần đầu tiên nên tổng số tiền thua là: Số tiền mà du khách thắng trong lần thứ 10 là u.