Xác định các yếu tố của elip khi biết phương trình chính tắc của elip

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định các yếu tố của elip khi biết phương trình chính tắc của elip, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Xác định các yếu tố của elip khi biết phương trình chính tắc của elip:
Xác định các yếu tố của elip khi biết phương trình chính tắc của elip. Phương pháp giải. Từ phương trình chính tắc ta xác định các đại lượng a, b và b = a? Ta tìm được c elip từ đó ta suy ra được các yếu tố cần tìm. Các ví dụ. Ví dụ 1. Xác định các đỉnh, độ dài trục, tiêu cự, tiêu điểm, tâm sai của elip có phương trình sau: a) Từ phương trình của (E) ta có a = 2, b = 1 = c. Suy ra tọa độ các đỉnh là A(-2; 0); A (2; 0); B(0; -1); B,(0, 1). Độ dài trục lớn AA = 4, độ dài trục bé BB = 2. Tiêu cự FF = 20 = 2/3, tiêu điểm là F(-3; 0). Tâm sai của (E) là e. Do đó tọa độ các định là A(-5, 0); A, (5, 0); B(0; -2); B (0; -2). Độ dài trục lớn AA = 10, độ dài trục bé BB = 4. Tiêu cự FF = 2c, tiêu điểm là F(-421; 0); f(/21; 0).