Sử dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm nghiệm của phương trình

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Sử dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm nghiệm của phương trình, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Sử dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm nghiệm của phương trình:
Sử dụng điều kiện xác định của phương trình để tìm gghiệm của phương trình. Phương pháp. Các ví dụ rèn luyện kĩ năng. Ví dụ 1: Giải phương trình x(x – 1) = 0 có bao nhiêu nghiệm? Ví dụ 2: Giải phương trình 2x + x – 2 = 2 – x + 2. Lời giải x = 2. Thay x = 2 vào phương trình thấy thỏa mãn nên x = 2 là nghiệm phương trình. Ví dụ 3: Giải phương trình x – 4x + 5x – 2 + x = 2. Điều kiện của phương trình. Ví dụ 4: Giải phương trình (x – 3x + 2)(x – 3) = 0. Thay vào phương trình thì thấy chỉ có x = 1 thỏa mãn. Nên x = 1 là nghiệm pt. Bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Cặp số (x; y) nào sau đây không là nghiệm của phương trình 2x − 3y = 5? Hướng dẫn giải: Thay các bộ số (x, y) vào phương trình, ta thấy bộ số đáp án C không thỏa mãn.
Câu 2. Số nghiệm của phương trình 2x – x + 2 là điều kiện: x – 1. Câu 3. Số nghiệm của phương trình. Hướng dẫn giải: Với điều kiện x > 3 phương trình đã cho trở thành x = 2 < 3. Vậy phương trình không có nghiệm. Câu 4. Tập nghiệm của phương trình. Câu 5. Vây tập nghiệm của phương trình đã cho là S. Phương trình nào sau đây nhận 2 làm nghiệm? Vậy x = 2 không phải nghiệm của PT đã cho. Vậy x = 2 không phải nghiệm của PT đã cho. Câu 6. Phương trình x(x – 1)(x – 1) = 0 có bao nhiêu nghiệm? Câu 7. Phương trình -x + 6x -9 + x = 27 có bao nhiêu nghiệm? x=3. Thay x = 3 vào phương trình thấy thỏa mãn nên x = 3 là nghiệm pt Câu 8. Phương trình (x-3) (5 – 3×2+2x= 3x-5+4 có bao nhiêu nghiệm? Thay 5 vào phương trình thì thấy chỉ có x = 3 thỏa mãn. Nên x = 3 là nghiệm pt. Câu 9. Phương trình x + x – 1 = 1 − x có bao nhiêu nghiệm? Điều kiện của pt. Thay x = 1 vào phương trình thấy vô pt thì thấy chỉ có x = 1 thỏa mãn. Nên x = 1 là nghiệm pt.