Xác định tọa độ các điểm của một hình

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Xác định tọa độ các điểm của một hình, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Xác định tọa độ các điểm của một hình:
Xác định tọa độ các điểm của một hình. Phương pháp. Dựa vào tính chất của hình và sử dụng công thức M là trung điểm đoạn thẳng AB suy ra G trọng tâm tam giác ABC. Các ví dụ. Ví dụ 1: Cho tam giác ABC có A(2; 1), B(-1; -2), C(-3; 2). a) Tìm tọa độ trung điểm M sao cho C là trung điểm của đoạn MB. b) Xác định trọng tâm tam giác ABC. b) Tìm điểm D sao cho ABCD là hình bình hành. C là trung điểm của MB vậy M(-5; 6), G là trọng tâm tam giác suy ra ta có: ABCD là hình bình hành vậy D(0; 5).
Ví dụ 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(3; -1), B(-1; 2) và I(1; -1). Xác định tọa độ các điểm C, D sao cho tứ giác ABCD là hình bình hành biết I là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa tâm O của hình bình hành ABCD. Vì I là trọng tâm tam giác ABC nên suy ra C(1; -4) tứ giác ABCD là hình bình hành điểm O của hình bình hành ABCD suy ra O là trung điểm AC.