Tính giá trị của một biểu thức lượng giác khi biết một giá trị lượng giác

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 10 bài viết Tính giá trị của một biểu thức lượng giác khi biết một giá trị lượng giác, nhằm giúp các em học tốt chương trình Toán 10.

Nội dung bài viết Tính giá trị của một biểu thức lượng giác khi biết một giá trị lượng giác:
Tính giá trị của một biểu thức lượng giác khi biết một giá trị lượng giác. Phương pháp giải. Từ hệ thức lượng giác cơ bản là mối liên hệ giữa hai giá trị lượng giác, khi biết một giá trị lượng giác ta sẽ suy ra được giá trị còn lại. Cần lưu ý tới dấu của giá trị lượng giác để chọn cho phù hợp. Sử dụng các hằng đẳng thức đáng nhớ trong đại số. Các ví dụ minh họa. Ví dụ 1: Tính giá trị lượng giác còn lại của góc. Ví dụ 2: a) Tính giá trị lượng giác còn lại của góc a biết sin a và tan a. Ví dụ 4: Biết sin c + cos x = m, a) Tìm sin 3 cosz và sinox – cos’, b) Chứng minh rằng m < 42.