Tổng hợp kiến thức con lắc lò xo

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tổng hợp kiến thức con lắc lò xo, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Tổng hợp kiến thức con lắc lò xo:
DẠNG 1: Đại cương về con lắc lò xo. 1. Phương trình dao động. 2. Chu kì, tần số, tần số góc và độ biến dạng. 3. Trong cùng khoảng thời gian, hai con lắc thực hiện N1 và N2 dao động. 4. Chu kì và sự thay đổi khối lượng. 5. Chu kì và sự thay đổi độ cứng. DẠNG 2: Lực hồi phục, lực đàn hồi & chiều dài lò xo khi vật dao động. 1. Lực hồi phục. 2. Chiều dài lò xo. 3. Lực đàn hồi. a. Lò xo nằm ngang. b. Lò xo treo thẳng đứng. 4. Tính thời gian lò xo dãn – nén trong một chu kì.
DẠNG 3: Năng lượng dao động điều hoà của CLLX. DẠNG 4: Viết phương trình dao động điều hoà x = Acos(t + φ) (cm). 1. Cách xác định w. 2. Cách xác định A. a) Kéo vật xuống khỏi VTCB một đoạn d. b) Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng. c) Kéo vật xuống đến vị trí lò xo giãn một đoạn d. d) Đẩy vật lên một đoạn d. 3. Cách xác định.
MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP NÂNG CAO: DẠNG 5: Điều kiện của biên độ dao động. DẠNG 6: Kích thích dao động bằng va chạm. 1. Va chạm đàn hồi. 2. Va chạm mềm. DẠNG 7: Dao động của vật sau khi rời khỏi giá đỡ chuyển động. DẠNG 8: Dao động của con lắc lò xo khi có một phần của vật nặng bị nhúng chìm trong chất lỏng. Độ biến dạng. 2. Tần số góc. DẠNG 9: Dao động của con lắc lò xo trong hệ qui chiếu không quán tính.