Tổng hợp kiến thức giao thoa sóng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tổng hợp kiến thức giao thoa sóng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Tổng hợp kiến thức giao thoa sóng:
1. Hiện tượng giao thoa sóng. 2. Điều kiện giao thoa. 3. Lí thuyết giao thoa. Độ lệch pha của hai sóng từ hai nguồn đến M. Biên độ dao động tại M. Hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến M. 4. Hai nguồn cùng biên độ. Biên độ dao động tại M. Hiệu đường đi của hai sóng đến M. Số điểm (hoặc số đường) dao động cực đại, cực tiểu trên đoạn S1S2. Hai nguồn cùng biên độ, cùng pha. Hai nguồn cùng biên độ, ngược pha. Hai nguồn cùng biên độ, vuông pha. Cách tìm nhanh số điểm cực trị khi 2 nguồn cùng (hoặc ngược) pha.
Bài toán 1: Muốn biết tại điểm M có hiệu khoảng cách đến hai nguồn là: d1 – d2 = Δd, thuộc vân cực đại hay vân cực tiểu, ta xét tỉ số. Bài toán 2: Nếu hai điểm M và M’ nằm trên hai vân giao thoa cùng loại bậc k và bậc k’. Bài toán 3: Muốn tìm vận tốc truyền sóng v hoặc tần số f khi biết điểm M dao động với biên độ cực đại, biết hiệu khoảng cách d1 – d2 và giữa M với đường trung trực của S1S2 có N dãy cực đại khác.
MỘT SỐ DẠNG TOÁN GIAO THOA: DẠNG 1: Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu giữa hai điểm M, N bất kỳ. Hai nguồn dao động cùng pha. Hai nguồn dao động ngược pha. Hai nguồn dao động lệch pha góc Δφ bất kì. DẠNG 2: Tìm số điểm cực đại, cực tiểu trên đường tròn tâm O thuộc đường thẳng chứa hai nguồn, có bán kính tùy ý hoặc elip nhận hai nguồn AB làm hai tiêu điểm. Trên elip nhận hai nguồn AB làm hai tiêu điểm. Trên đường tròn tâm O thuộc đường thẳng chứa hai nguồn, có bán kính tùy ý. DẠNG 3: Xác định khoảng cách ngắn nhất hoặc lớn nhất để thỏa yêu cầu bài toán. Bài toán: Xác định khoảng cách ngắn nhất hoặc lớn nhất tại một điểm trên đường thẳng đi qua một nguồn A hoặc B và vuông góc với AB. DẠNG 4: Tìm vị trí điểm M trên đường trung trực của AB, dao động cùng pha hoặc ngược pha với hai nguồn A, B. Cách 1: Dùng phương trình sóng. Nếu M dao động cùng pha với S1, S2 thì. Nếu M dao động ngược pha với S1, S2 thì. DẠNG 5: Xác định số điểm cùng pha, ngược pha với hai nguồn S1, S2 giữa hai điểm MN trên đường trung trực.