Tổng hợp kiến thức sóng cơ

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tổng hợp kiến thức sóng cơ, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Tổng hợp kiến thức sóng cơ:
1. Khái niệm về sóng cơ, sóng ngang, sóng dọc. a. Sóng cơ: là dao động cơ lan truyền trong môi trường vật chất không truyền được trong chân không. b. Sóng dọc: là sóng cơ có phương dao động trùng với phương truyền sóng. Sóng dọc truyền được trong chất khí, lỏng, rắn. c. Sóng ngang: là sóng cơ có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng. Sóng ngang truyền được trong chất rắn và trên mặt chất lỏng.
2. Các đặc trưng của sóng cơ. a. Chu kì (tần số sóng): là đại lượng không thay đổi khi sóng truyền từ môi trường này sang môi trường khác. b. Tốc độ truyền sóng: là tốc độ lan truyền dao động trong môi trường; phụ thuộc bản chất môi trường (VR > VL > VK) và nhiệt độ (nhiệt độ môi trường tăng thì tốc độ lan truyền càng nhanh). c. Bước sóng.
3. Phương trình sóng. a. Phương trình sóng. Tập hợp các điểm cách đều nguồn sóng đều dao động cùng pha. b. Độ lệch pha của 2 dao động tại 2 điểm cách nguồn. Hai điểm nằm trên một phương truyền sóng và cách nhau một khoảng d.