Tổng hợp kiến thức sóng dừng

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Tổng hợp kiến thức sóng dừng, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lý 12.

Nội dung bài viết Tổng hợp kiến thức sóng dừng:
1. Phản xạ sóng. 2. Hiện tượng tạo ra sóng dừng. 3. Đặc điểm của sóng dừng. Vị trí các điểm dao động cùng pha, ngược pha. 4. Điều kiện để có sóng dừng. Trường hợp hai đầu dây cố định (nút). Trường hợp tần số do dây đàn phát ra (hai đầu cố định). Trường hợp một đầu là nút, một đầu là bụng. Trường hợp tần số do ống sáo phát ra. 5. Biên độ tại 1 điểm trong sóng dừng. Với x là khoảng cách từ M đến đầu nút sóng thì biên độ. Với x là khoảng cách từ M đến đầu bụng sóng thì biên độ. Các điểm có cùng biên độ (không kể điểm bụng và điểm nút). 6. Vận tốc truyền sóng trên dây.