Đại cương tổng hợp dao động

VnHocTap.com giới thiệu đến các em học sinh lớp 12 bài viết Đại cương tổng hợp dao động, nhằm giúp các em học tốt chương trình Vật lí 12.

Nội dung bài viết Đại cương tổng hợp dao động:
Đại cương tổng hợp dao động. Dùng máy tính cầm tay FX-570VN. Phương pháp. Dùng máy tính cầm tay FX-570VN hoặc máy tính khác tương đương. Bước 1: Bấm MODE (2]xuất hiện: CMPLX. Bước 2: Chọn đơn vị góc là rad bẩm SHIFT) MODE [4] màn hình hiển thị R. Bấm SHIFT MODEQ3]để cài đặt chế độ tính toán. Bước 3: Thực hiện phép cộng số phức.
Ví dụ 1: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa, cùng phương cùng tần số có phương trình x = 3cos (cm), 3cos4xt (cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động tổng hợp là. Ví dụ 2: (Đề Trắc nghiệm THPT 2008). Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình là. Ví dụ 3: (Đề thi chính thức của Bộ Giáo dục cà Đào tạo – 2010) Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình li độ x = 3cos(Tt – 1)(cm). Biết dao động thứ nhất có phương trình li độ x = 5cos(Tt + 10)(cm). Dao động thứ hai có phương trình li độ là?
Ví dụ 4: (Đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo ĐH – 2009) Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là x = 4cos(10t + 4) (cm) và x = 3cos(10t – 1) (cm). Độ lớn vận tốc của vật ở vị trí cân bằng là. Ví dụ 5: (Thi thử chuyên Vĩnh Phúc năm học 2016 – 2017) Cho một vật m = 200g tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số với phương trình lần lượt là x = 1/3 sin(20t + 5cm) và x = 2cos(20t + (cm). Sai lầm thường gặp bài toán này học sinh thường quên đổi biểu thức xi về hàn cos nên dẫn đến sai kết quả. Quên đổi đơn vị của x từ cettinnét về nét ở biểu thức tính lực.